Kdo jsme


Název: MARS účetnictví s.r.o.
URL webových stránek: https://www.marsucto.cz
Tyto podmínky jsou účinné od: 01.01. 2022

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Martina Šimková, Šárka Sumerauerová se sídlem B. Němcové 867, 399 01 Milevsko,  Společnost Mars účetnictví s.r.o. je zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 29935.

Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

Shromažďování osobních údajů


Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

Shromažďovány, ukládány a používány mohou být následující typy osobních údajů:

 • informace o vašem počítači včetně IP adresy, geografického umístění, typu a verze prohlížeče a operačního systému
 • informace o vašich návštěvách a použití těchto webových stránek včetně zdroje doporučení, délky návštěvy, zobrazených stránek a průchodu webových stránek
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte při vyplnění online formuláře na našich webových stránkách
 • informace jako je vaše jméno a e-mailová adresa, kterou zadáváte, když se přihlašujete k našim e-mailovým službám
 • informace, které zadáváte při používání služeb na našich webových stránkách
 • informace vygenerované při používání našich webových stránek, včetně toho kdy, jak často a za jakých podmínek je používáte
 • informace obsažené v jakékoliv komunikaci, kterou nám pošlete e-mailem nebo přes webové stránky, včetně samotného obsahu a metadat
 • jakékoliv další osobní údaje, které nám pošlete.

 

Použití vašich osobních údajů


Vaše osobní údaje můžeme využít pro následující účely:

 • přizpůsobení našich webových stránek právě vám
 • vyřizování poptávek, aktualizací, rozšíření odebíraných služeb či nabídek
 • reakce na zprávy z kontaktního, poptávkového či jiného formuláře na našem webu
 • zasílání výpisů, faktur, připomínek plateb a vybírání plateb
 • vyřizování dotazů a stížností vámi vznesených nebo jinak se vás týkajících v souvislosti s naším webem
 • udržování bezpečnosti našich webových stránek a předcházení podvodům

Neposkytneme vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu jejich nebo jiné třetí straně.

 

Zpracování osobních údajů


Použití osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: Jméno a příjmení, telefon, e-mailová adresa

Z jakého důvodu?
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 30 od naší poslední komunikace.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 30 od naší poslední komunikace.

 

Zpracování osobních údajů v případě nákupu, poptávky, objednání služby


Pokud u nás nakoupíte nebo objednáte služby, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně fakturační údaje: Jméno a příjmení, adresa, telefon, e-mail, ičo

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, poptávky, zakázky, reklamací, vašich dotazů.
Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 30 dní od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

 

Zveřejňování osobních údajů


Vaše osobní údaje můžeme sdělit kterémukoli z našich zaměstnanců jak je to přiměřeně nutné pro účely stanovené v těchto zásadách.

 • pro vyřízení vaší poptávky, objednávky, dotazu a fakturace
 • v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona
 • v souvislosti s jakýmkoli probíhajícím nebo budoucím soudním řízením

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách nebudeme vaše osobní údaje třetím stranám poskytovat.

 

Uchovávání osobních údajů


Osobní údaje, které zpracováváme pro jakýkoli účel nebo účely, se nesmějí uchovávat déle, než je pro tento účel nebo účely nezbytné. V úvahu je třeba brát jak lhůty stanovené zákonem pro uchovávání některých dokumentů, např. účetnictví.
Uchováme dokumenty (včetně těch elektronických) obsahující osobní údaje v rozsahu, v jakém jsme povinni tak učinit ze zákona.

 

Co byste dál měli vědět


V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. V naší společnosti nedochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování. Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás.

 

 

Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů


Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (http://www.uoou.cz), případně se se svými nároky obrátit na soud.